Make your own free website on Tripod.com

Islamska Omladina Gore

Zenska Imena

Home
Dawetski materijal
Forum
Kur'an
Hadis
Hutbe
Roditelji i Deca
Pitanja i Odgovori
Goranka - Muslimanka
E-Knjizara - Kutubhana
Teme
Iz Gore
Iz Sveta
Foto Galerija
Knjiga Utisaka
Razno
Kontakt
Linkovi

A

ABASA (ar) - lavica, namrgođena, surova
ABIDA (ar) - pobožna
ADALETA (ar) - pravedna. čestita

ADEMIJA (ar) - ljudska, čovečna
ADIBA (ar) - priređivačica gozbe, domaćica
ADILA (ar) - pravedna, poštena

ADLA (ar) - vidi: Adila

ADLIJA (ar) - stručnjak pravosuđa
ADVIJA (ar) - brza, hitra

AFA - vidi: Afifa

AFIFA (ar) - skromna, čedna, čestita, puna vrlina
AIBA (ar) - pokajnica
AIDA (ar) - povratnica, posetilac, gost
AIŠA (ar) - živa, postojana, koja udobno živi
AJLA (tur) - mesečinom obasjana

AJETA (ar) - znak, odlomak ili rečenica u Kur'anu

AJKUNA - vidi: Aiša
AJA (ar) - vidi: Aiša

AJNIJA (ar) - prava, nepatvorena, izvorna

AJNA - vidi: Ajnija

AJŠA - vidi: Aiša
ALMA, ELMA (tur) - jabuka
ALEMA (ar) - svet, mir

ALIJA (ar) - otmena, uzvišena
ALMASA (ar) - dijamant, dragulj
ALMEDINA - vidi Elmedina

ALTUNA (tur) - Zlata

AMBERA (ar) - palata, saraj
AMELA (ar) - posao, rad trud
AMILA (ar) - radnica, činovnica
AMINA (ar) - sigurna, pouzdana, verna
AMIRA (ar) - naslednica, domaćica
AMRA (ar) - Život, dugovečna
ANESA (ar) - videti muška imena
ANIDA (ar) - uporna, prkosna
ANISA (ar) - gospođica, koleginica, drugarica

ARFA - vidi: Arifa

ARIFA (ar) - razborita, oštra, upućena

ARZA - vidi: Arzija

ARZIJA (per) - željena

ARMINA - vidi: Ermin
ASIFA (ar) - žestoka, jaka, burna

ASIJA (ar) - lekarka, stub, temelj

ASIMA (ar) - koja čuva, štiti

AŠIDA (ar) - stroga, jaka, močna

AŠIRA (ar) - deseta

ATA - vidi: Atifa i Atija

ATIFA (ar) - milostiva

ATIJA (ar) - dar, poklon

AVNIJA (ar) - pomoć
AZEMINA (ar) - pouzdana, sigurna, verna
AZIJADA - žensko vlastito ime

AZIRA (ar) - pomagačica, zaštitnica
AZIZA (ar) - moćna, dragocena, omiljena
AZRA (ar) - devica, nevina i čista devojka

B

BADEMA (per) - drvo i plod iz porodice ruža, badem

BAHA - vidi: Sabaheta

BAHIRA (ar) - lepa, divna, sjajna
BAHRIJA (ar) - ona koja pripada moru, morska

BAHRA (ar) - vidi: Bahrija

BAJISA - žensko vlastito ime

BAKIRA (ar) - ranoranilica, mnogoznana

BAKŠA (per) - dar, poklon, sudbina

BARAJETA (ar) - oslobođenje, opravdnje, nevina

BEDIJA (ar) - čudesna, retkost, krasnorečiva

BEDRIJA (ar) - uštap, pun mesec

BEGAJETA (ar-tur) - plemićki znak

BEGANA (tur) - izvedena od "beg"

BEGEMINA (tur-ar) - nastala spajanjem "beg" i "Emina"

BEGZADA (tur-per) begovsko dete, plemkinja

BEGZA - vidi: Begzada

BEGZIJA - vidi: Begzada

BEJZADA - vidi: Begzada

BEHARA (ar-per) - proleće, prolećni cvat voća

BEHAUDINA (ar) - vidi: Behaudin

BEHDŽA - vidi: Behdžeta

BEHDŽETA (ar) - lepota, sjaj, radost

BEHIDŽA (ar) - lepa, blještava, radost, lepota
BEHIJA (ar) - lepa, ljupka, otmena

BEHIJA (ar) - dražesna

BEHIMA (ar) - čista, zdrava

BEHIRETA (ar) - poštovana gospođa

BEHKA - vidi: Behija

BEHUDINA - vidi: Behaudin
BEJDA (ar) - čistina, belina, svetlo dana

BEJHA (ar) - opažena

BEJZA - vidi: Begzada

BELĐUZARA (per) - mali poklon, dar

BELMA (ar) - 14. noć lunarnog meseca

BELKA - vidi: Belkisa
BELKISA - ime kraljice od Sabe
BERAJETA (ar) - nevinost, nedužnost, čistoca
BERINA (per) - najviša, najbolja

BESIHA - žensko vlastito ime
BESIMA (ar) - nasmejana, vesela

BIBA - vidi: Habiba i Muniba

BINASA (ar) - ona koja ima uvojke iznad čela

BISERA - žensko vlastito ime

BUSEINA (ar) - žensko vlastito ime

Č

ČELEBIJA (tur) - gospođa, otmena

Ć

ĆAMILA, KJAMILA (ar) - savršena, potpuna

ĆAMKA - vidi: Ćamila

ĆATIBA, KJATIBA (ar) - pisarka

ĆERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, ljubazna

ĆIMA - vidi: Kimeta

ĆIMETA - vidi: Kimeta


D

DELILA (ar) - znak, oznaka, vodić
DERVIŠA (per) - siromašna, skromna

DERVA - vidi: Derviša

DERVIJA - vidi: Derviša
DEVLA (ar) - polozaj, sudbina, slava
DEVLETA (ar) - drzava, imperija, imovina

DIBA - vidi: Ediba

DIKA - vidi:Sadika

DILA - vidi: Adila

DILKA - vidi: Adila

DILRUHA (per-ar) - srce i duša
DINA (ar) - poslusnost, dugotrajna kiša
DIŠA vidi: Derviša

DIŠIJA - vidi: Derviša

DIZARA (ar) - zid, bedem

DRAGIJA - žensko vlastito ime

DUDA - vidi: Dudija

DUDIJA (per) - papagaj

DUNĐA - žensko vlastito ime

DUNJAZADA (ar-tur) - uzvišene vere

DUJKA - žensko vlastito ime

DUKATA - žensko vlastito imeDŽAHIDA (ar) - trudbenica, oprezna, marljiva

DŽANA (ar) - duša, život

DŽANFEZA (per) - ona koja srce razveseljava

DŽELADUDINA (ar) - veličanstvo, uzvišenost vere

DŽELILA (ar) - poštovana, slavna, uzvišena

DŽEMALUDINA (ar) - lepota vere

DŽEMILA (ar) - lepa, krasna, dražesna, ljupka
DŽENANA (per) - voljena, srce, duša
DŽENETA (per) - raj, bašta

DŽESIMA (ar) - velika, ogromna, uzvišica

DŽEVADA (ar) - velikodušna, sjajna, izvanredna

DŽEVAHIRA (per) - dragulj
DŽEVDETA (ar) - dobrota, izvrsnost

DŽEVHERA (per) - dragi kamen, suština bit

DŽIĐA - vidi: Madžida

Đ

ĐULA (per) - cvet, ruža

ĐULBA (per) - prub, šav, ožiljak
ĐULBEHARA (per) - ružica

ĐULESMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Esma"

ĐULFATMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Fatima"

ĐULIZARA (per) - ružičnjak

ĐULSA - žensko vlastito ime

ĐULZULEJHA - dvojno ime "Đula" i "Zulejha"

ĐUMA - vidi: Đumiša

ĐUMIŠA (tur) - Srebrenka

ĐUZELA (tur) - lepa, ugodna

ĐUZIDA (per) - izabrana, probrana

E

EBEDIJA (ar) - večna, beskonačna

EDIBA (ar) - Odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana
EDINA (ar) - izvedeno od din- vera

EHLIMANA (ar) - vernica

EJUBA (ar) - vidi: Ejub

EKREMA (ar) - veoma plemenita, najplemenitija

ELIFA (ar) - prijateljica, drugarica
ELMA - vidi: Alma
ELMEDINA (ar) - građanka, kulturna, veri odana

ELVEDINA - vidi: Elvedin
EMINA (ar) - poverljiva, pouzdana, sigurna, verna
EMIRA (ar) - vladarka, vođa
EMŠIRA (ar) - živahna, vesela
ENESA (ar) - društvena, prijazna
ENISA (ar) - drugarica, prijateljica
ENKASUMA (ar) - razdeljena, razdvojena

ENVERA (ar) - veoma sjajna, jasna

ERMINA - vidi: Emin

ESMA (ar) - najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

ESMERA (ar) - smeđa, tamna

ESVEDA (ar) - crna, tamnobojna
EŠREFA (ar) - cenjena, ugledna
EZREMA (per) - stidljiva, skromna, čedna

F

FADILA (ar) - izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna
FAHIMA (ar) - koja razume, shvata, pametna
FAHIRA (ar) - ponosna

FAHRA - vidi: Fahreta
FAHRETA (ar) - slavna, veličina, sjaj, ponos

FAHRIJA - vidi: Fahira

FAIDA (ar) - sigurna, darežljiva

FAIZA (ar) - pobednica

FAKETA - vidi: Ifakata

FAKIHA (ar) - razborita, oštoumna, učena žena

FATA - vidi: Fatima
FATIMA (ar) - ona koja odbija dete od dojenja, ime kćeri od Muhammeda a.s.
FAZILA (ar) - vrlina

FAZLIJA (ar) - vredna, vrsna
FEHIMA - veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna

FEHMA - vidi: Fehima

FERHIJA (ar) - vesela, radosna

FERIHA (ar) - vesela, sretna, zadovoljna
FERIDA (ar) - jedina, jedinica

FETHIJA (ar) - osvajačica, pobednica

FIFA - vidi: Afifa

FIKA - vidi: Šefika
FIKRETA (ar) - misao, ideja, pojam, utisak

FILDUZA - vidi: Firdevsa

FIRDEVSA (ar) - raj, džennet

FIRDUSA - vidi: Firdevsa

FIRUZA (per) - sretnica, pobednica
FUADA (ar) - srce

G

GALIBA (ar) - pobjednica

GANIBA (ar) - obogaćena bogatim plenom

H

HABIBA (ar) - draga, voljena

HADŽERA, HADŽIRA (ar) - žensko vlastito ime, majka Ismaila a.s.

HAFA - vidi: Hafija, Hanifa
HAFIJA (ar) - skrivena, tajna
HAFIZA (ar) - zastitnica Kur'ana, zna ga na pamet

HAFIZADA (ar-per) - hafizova kći

HAFUŠA - vidi: Hafija

HAJRA - vidi: Hajrija

HAJRIJA (ar) - dobra, sretna

HAJRUNISA (ar) - dobra žena

HAJRUŠA - vidi: Hajrija
HALIDA (ar) - trajna, krepka, snazna, čila
HALILA (ar) - verna prijateljica, simpatizer, koplje
HALIMA (ar) - blaga, dobročudna, uviđavna, pažljiva
HALISA (ar) iskrena, istinita
HAMIDA (ar) - koja je Allahu zahvalna
HANA (tur-per) - carica, vladarka

HANČA - vidi: Hana

HANKIJA - vidi: Hana
HANIFA (ar) - pravoverna, iskrena, nevina

HANUMICA (tur) - gospođica

HANUŠA - vidi: Hana

HASENA (ar) - lepa, ljupka
HANIJA (ar) - nezna, brižljiva majka
HANKA (ar) - razumijevanje, iskusna pametna žena
HARISA (ar) - čuvarka, ratarka, lavica
HASIBA (ar) - cenjena, poštovana, uvažena
HASNA (ar) - lepa žena, lepotica

HASIJA (ar) - izuzetna, specijalne vrednosti

HASIMA (ar) - koja spor razrešava

HAŠIJA (ar) - ponizna, skrušena
HAŠA - vidi: Hašija

HAŠEMA - vidi: Hašmeta

HAŠMETA (ar) - jaka, odvažna

HATKA - vidi: Hatidža

HATEMA (ar) - konačna, krajna

HAVA (ar) - žena Adema a.s.

HAVKA - vidi: Hava

HAVUŠA - vidi: Hava
HAZIMA (ar) - razborita, pouzdana
HAZIRA (ar) - oprezna, spremna, gotova
HEDIJA (ar) - dar, poklon

HIBA - vidi: Habiba
HIDAJETA (ar) - ona koja upućuje na pravi put

HIKMETA (ar) - mudra

HATIDŽA, HADIDŽA (ar) - nedonosće, pre vremena rođeno, žena Muhameda a.s.
HURIJA (ar) - dženetska (rajska) lepotica

HURMA (ar) - datula, vrsta južnog voća
HUSNA (ar) - lepota, izvrsnost, čari, vrlina

I

IBRIŠIMA (tur) - svila, svilen konac

IFAKATA (ar) - rastrežnjenje, doći sebi

IFETA (ar) - nevinost, čednost, čistota

IKBALA (ar) - sreća, uspeh

ILDUZA - vidi: Jilduza
ILHANA (ar) - melodija, nadahnuće

ILVANA - žensko vlastito ime

ISMA - vidi: Ismeta
ISMETA (ar) - nevina, od greha sačuvana

ISMIHANA (ar-per) - carica, vladarica

ISMIJA (ar) - imeska

IŠA - vidi: Aiša

IŠKA - vidi: Aiša

IZA - vidi: Izeta
IZETA (ar) - moc, sila, utjecaj

J

JAKUTA (per) - safir, rubin
JASMINA (ar) - cvijet jasmina, proljece
JEMINA (ar) - sretna, napredna

JILDUZA (tur) - zvezdana

K

KADA - vidi: Kaduna

KADIRA (ar) - koja je kadra, sposobna

KADRA - vidi: Kadrija

KADRIJA (ar) - cenjena, sudbinska
KADUNA (tur) - gospođa, ugledna žena

KAJDAFA (ar) - ona koja zahvata, crpi (vodu)

KANA - vidi: Kanita
KANITA (ar) - poslušna, pokorna Bogu, koja klanja
KASEMA (ar) - zakletva, prisega

KJAMILA - vidi: Ćamila

KJATIBA - vidi: Ćatiba

KEJMETA - vidi: Kimeta
KERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, milostiva

KEVSERA (ar) - obilje, izobilje

KIJA - vidi: Zekija

KIMETA, ĆIMETA (ar) - vredna

KINANA (ar) - tobolac

KUMRIJA (ar) - grlica

L

LAMIJA (ar) - sjajna, svetla, blistava
LATIFA (ar) - fina, nežna, blaga
LEBIBA (ar) - pametna
LEJLA (ar) - noć, veće

LEMANA - vidi: Ehlimana
LEZETA (ar) - slast, zadovoljstvo

LIDA: vidi: Halida

LUTFIJA (ar) - dobroćudna, ljubazna, stasita, vitka

M

MADŽIDA (ar) - slavna, plemenita, velikodušna
MAHIRA (ar) - vjesta, okretna
MAIDA, MAJDA (ar) - sto sa gozbom, trpeza, jelo

MAKBULA (ar) - simpatična, prihvatljiva, primljena
MAKSUMA (ar) - nevina, sudbinom određena

MALKUNA (ar) - koja trpi nepravdu

MEBRURA (ar) - nepatvorena, istinita, dobra
MEBRULA (ar) - dobra, od Boga primljena
MEDIHA (ar) - pohvalna, hvale vredna

MEDHIJA (ar) - hvaljena
MEDINA (ar) - zadužena, obavezna, dužnica

MEHRIDŽANA (per) - proslava, jesenja ravnodnevica
MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) - uporna, gorka, majka Isa a.s.

MELA - vidi: Meliha

MELAHATA (ar) - lepota

MELĆA - vidi: Meleća

MELEĆA, MELEKA (ar) - anđeo

MELEĆHANA (ar-per) - anđeoska kuća
MELIHA (ar) - lepotica

MELIKA (ar) - vladarica, kraljica

MELKA - vidi: Meleka
MEMNUNA (ar) - zadovoljna
MEMSUDA (ar) - čvsta, jaka, solidna
MENSURA (ar) - podpomognuta

MERDŽA - vidi: Merdžana

MERDŽANA (ar) - koral

MERSA - vidi: Mersija

MERSIHA - žensko vlastito ime
MERSIJA (ar) - pristanište, luka

MERVANA (ar) - žiteljka pokrajine Merv

MERZUKA (ar) - opskrbljena
MESUDA (ar) - srećna

MESRURA (ar) - vesela, obradovana

MEŠHURA (ar) - poznata, slavna
MEVDUDA (ar) - voljena

MEVDŽIDA (ar) - osećanje

MEVLA - vidi: Mevlida
MEVLIDA (ar) - rođena na mevlud (rodendan Muhameda a.s.)

MEVEDETA - vidi: Muvedeta
MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) - pohvaljena
MIHRA (per) - istaknuta, spretna

MIHRIDŽANA - vidi: Mehridžana

MINA - Semantika nepoznata
MINETA (ar) - velikodušna, milostiva

MIRSA - vidi: Mirsada
MIRSADA (ar) - mesto posmatranja

MIRA - vidi: Amira

MIRZETA (per) - princeza

MISALA (ar) - primer, količina, sličnost

MUAMERA (ar) - koja dugo živi

MUBA - vidi: Mubera i Mubina

MUBAHA (ar) - dobro delo, požrtzvovanje, ljubav (prema roditelju)

MUBINA (ar) - jasna, nesumnjiva

MUBEDŽELA (ar) - veličanstvena, poštobana, cenjena
MUBERA (ar) - dobro delo, dobročiniteljstvo

MUEDIBA (ar) - učiteljica, dadilja
MUFIDA (ar) - korisna, unosna, probitačna

MUHAMEDA - vidi: Muhamed
MUHEDINA (ar) - preporoditeljica vere

MUHIBA, MUHIBIJA (ar) - ona koja voli

MUHTEREMA (ar) - uvažena, poštovana

MUJESIRA (ar) - koja olakšava

MUKADESA (ar) - sveta, neprikosnovena, čistog duha

MUKELEFA (ar) - zrela, punoletna, obavezna, opterećena

MUKEREMA (ar) - poštovana, počašćena

MULA, MULIJA (ar) - učena

MUALIMA (ar) - ona koja podučava
MUNEFISA (ar) - ona koja olakšava
MUNEVERA (ar) - svetla

MUNEZEHA (ar) - čista, očišćena
MUNIBA (ar) - pokajnica, ona koja se Bogu obraća
MUNIRA (ar) - sjajna, blistava, svetla

MUNSIFA (ar) - ispravna, pravedna, karakterna, nepristasna

MURADA, MURADIJA (ar) - želja, cilj, namera

MURTA, MURTIJA (ar) - odabrana, probrana
MURADIFA (ar) - partnerka

MURUVETA, MURVETA (ar) - humana, čovečna, uljudna
MURISA (ar) - ona koja ostavlja nešto u nasleđe
MUSLIMA (ar) - predana Bogu

MUŠIJA - žensko vlastito ime

MUŠKIJA - žensko vlastito ime
MUVEDETA (ar) - ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena
MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) - ona koja veruje u jednog Boga
MUZAFERA (ar) - koja uspeva, pobedonosna

MUZEJENA (ar) - ukrašena

N

NADIJA (ar) - darežljiva, orošena, sveža
NADIRA (ar) - retka, neobićna, izvrsna, skupocena
NADŽIDA (ar) - pobednica, zaštitnica

NADŽIJA (ar) - spasiteljka

NAFA, NAFIJA (ar) - korisna
NAFIZA (ar) - uticajna
NAHIDA (ar) - aktivna, energićna
NAIDA (ar) - čista, lepa
NAIFA, NAJFA (ar) - visoka, uzvišena
NAILA, NAJLA (ar) - dobitnica
NAIMA (ar) - mekana, nezna, fina

NAKIJA (ar) - čista

NAMIRA (ar) - ljuta, srdita

NAMKA (ar) - ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)
NASIHA (ar) - savetnica
NAZA, NAZIĆA, NAZIJA (per) - neznost, blaženost, ugodnost
NAZIFA (ar) - čista
NAZIMA (ar) - pesnikinja

NAZMIJA (ar) - poetična, pesnicki obdarena

NEBIJA (ar) - proročica, istaknuta

NEDIMA (ar) - drugarica, pouzdana prijateljica

NEDRETA (ar) - retkost
NEDIMA (ar) - drugarica
NEDŽADA (ar) - hrabrost, smelost
NEDŽMIJA, NEDŽMA (ar) - zvezdana
NEDŽIBA (ar) - plemenita

NEDŽLA (ar) - potomak lepih očiju

NEFA, NEFIJA (ar) - ona koja poriče (negira)
NEFISA (ar) - dragocena, tražena, dopadljiva

NEJIRA, NEJRA (ar) - blistava, svetla
NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar) - junakinja
NESIBA (ar) - poznata porekla, iz fine porodice
NESIMA (ar) - povetarac
NEVRESA (ar) - morski galeb
NEVZETA, NEVZA (ar) - ugodna, novorođenče

NEZAFETA (ar) - čista, uredna

NEZAHETA, NEZHETA, NEZIHA (ar) - poštenje, čestitost

NEZIRA (ar) - propovednica

NIĐARA (per) - draga, ljubljena, lepa kao slika
NIHADA (per) - ona koja ide napred

NIJAZA (per) - blagostanje, želja

NISA - vidi: Anisa
NISVETA (ar) - žena
NIZAMA (ar) - uređena, red

NUDŽEJMA (ar) - zvezdica

NUNA - vidi: Memnuna
NURIJA, NURA, NURKA (ar) - svetlost
NUSRETA (ar) - pomoć, pobeda

NUTFETA (ar) - čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao
NUZHA (ar) - čednost

P

PAKIZA (per) - nevina, lepa

PAŠA, PAŠALA, PAŠANA, PAŠIJA (tur) - visoki dostojanstvenik, žensko vlastito ime

PEMBA (per) - pamuk

PLEMA - žensko vlastito ime

R

RABIJA, RUBIJA, RABKA, RAPKA (ar) - proleće, prolećna kiša

RADŽA, RADŽIJA (ar) - ona koja moli, koja se nada
RAHIMA (ar) - milostiva, sažaljiva, saosečajna

RAIFA (ar) - milostiva, dobročudna
RAMIZA (ar) - koja se simbolički izražava
RASIMA, RASEMA (ar) - pisačica, slikarka

RAŠA, RAŠIDA (ar) - pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela
RAZIJA, RAZA (ar) - zadovoljna, saglasna
REFIJA (ar) - visoka, uzvišena, nežna
REFIKA, REFKA (ar) - saputnica, drugarica

REJHA, REJHANA (ar) - bosiljak
REFIJA (ar) - visoka, lijepa
REFIKA (ar) - drugarica
REMIZA (ar) - ugledna, cijenjena, postovana
REMZIJA (ar) - simbolična, figurativna

RESMIJA (ar) - zakonita, oficijalna
REŠIDA (ar) - koja ide pravim putem
RUKIJA (ar) - napredovanje

RUJKA - žensko vlastito ime

RUVEJDA (ar) - tiha, lagana

S

SABAHETA, SABAHA (ar) - lepota, ljupkost
SABIHA (ar) - očita, sveža, jasna, nova
SABIRA (ar) - strpljiva
SADETA (ar) - sreća
SADIJA (ar) - srećna
SADIKA, SADKA (ar) - iskrena, prijateljica

SADRUDINA (ar) - srce (prsa) vere

SADŽA, SADŽIDA (ar) - ona koja pada na sedždu
SAFA (ar) - bistrina, vedrina

SAFERA (ar) - ona koja putuje
SAFETA (ar) - čista
SAFIJA (ar) - čista, prava
SAHIBA (ar) - koleginica, prijateljica, vlasnica
SAIDA (ar) - poglavarka, koja obećava srecu
SAIMA, SAJMA (ar) - koja posti, apstinira
SAKIBA (ar) - sjajna, oštroumna
SALIHA, SALKUNA (ar) - dobra, čestita, uredna
SALIMA (ar) - zdrava, potpuna
SAMIJA (ar) - visoka, uzvišena
SAMIRA (ar) - sagovornica

SAMIMA (ar) - prava, istinska
SAMRA (ar) - garavuša, crnoputa
SANIDA (ar) - koja podržava, podupire
SANIJA (ar) - lepa

SEZBERA (ar) - časna, odlikovana, dostojna
SEADA, SEADETA (ar) - srećna
SEHIJA (ar) - velikodušna
SEIDA (ar) - sretna, blažena, uspešna
SEJDA (ar) - gospođa

SEJDEFA - žensko vlastito ime
SELMA, SELIMA (ar) - zdrava
SELVETA, SELVIJA, SELVETA (ar) - uteha
SEMIJA (ar) - uzvišena

SEMIHA (ar) - tolerantna, velikodušna, koja oprašta
SEMINA (ar) - skupocena
SENADA, SENA (ar) - sjaj
SENIHA (ar) - ukras
SENIJA (ar) - visoka, uzvišena, blistava
SEVDA, SEVDAHA (ar) - crna, garava, ljubav

SEVDIDŽANA (tur) - ono što duša voli, ono što je srcu drago

SEVLA, SEVLIJA, SELVA (per) - čempres

SEVIBA - žensko vlastito ime

SIBA - vidi: Nesiba
SIDIKA (ar) - veoma iskrena, pouzdana
SIFETA (ar) - iskrena prijateljica

SIJA - vidi: Asija
SUADA (ar) - srećna, koja ima sreće
SUBHIJA, SUBHA (ar) - zora

SUKEJNA (ar) - staložena, smirena

SULTA, SULTANA, SULTANIJA (ar) - princeza

SUNDUSA (per) - fina svila, saten

SUREJA (ar) - žensko vlastito ime

SURURA (ar) - radost

Š


ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) - zahvalna

ŠADIJA (per) - vesela
ŠAHA, ŠAHIDA, ŠAHINA (ar) - svedokinja

ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo
ŠEFA, ŠEFKA, ŠEVKA, ŠEFIKA (ar) - suosecajna, sazaljiva, ljubazna

ŠEHIDA (ar) - mučenica, žrtva
ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) - princeza
ŠEHERZADA, ŠEHEREZADA (ar-per) - slobodna, uzvišenog roda

ŠEMSA (ar) - sunce
ŠEJLA (ar) - primorski bor
ŠERIFA (ar) - ugledna, poznata, slavna
ŠEVALA (ar) - 10 mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) - moć, sila, žestina

ŠIDA - vidi: Ašida

ŠIR A, ŠIRKA - vidi: Šerifa

ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) - glasovita, popularna
ŠUKRIJA (ar) - koja se zahvaljuje Bogu

T

TADŽIDA (ar) - krunisana

TAHIRA (ar) - ćista, neporočna, nevina
TAIBA, TAJIBA (ar) - pokajnica, koja se kaje
TAIDA (ar) - čvrsta
TALIBA (ar) - učenica, studentkinja, ona koja traži znanje
TEFIKA, TEFA (ar) - naklonost, milost

TEHVIDA, TEVHIDA (ar) - verovanje u jednoću Stvoritelja

TEMIMA (ar) - puna, savršena

TEMZILA, TENZILA (ar) - spuštanje
TEVABA (ar) - ona koja se kaje

TIDŽA - vidi: Hatidža
TIFA (ar) - milostiva, simpatija
TIMA (ar) - vidi: Fatima

TUFIDA (ar) - korisna

U

UBEJDA (ar) - mala

ULFETA (ar) - ljubav, prijateljstvo

ULVIJA (ar) - uzvišena
UMA, UMIJA, UMUŠA, UMIHANA (ar) - ime jedne od žena Muhammeda a.s. , počasni nadimak sestre Alije r.a.

URFETA (ar) - lavica, skupocena

UZEJFA (ar) - jaka, žestoka

V

VAHDETA (ar) - samoća, jedinstvo
VAHIDA (ar) - jedna, sama, jedinstvena
VALIDA (ar) - majka, porodilja
VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) - opisna

VEDA - vidi: muvedeta
VEHBIJA, VEHBA (ar) - od Boga darovana
VELIDA (ar) - novorođenće, ćerka
VESIMA (ar) - ljupka, simpaticna
VEZIRA (ar) - pomočnica

VIDŽDANA (ar) - strasna, uzbuđena
VILDANA (ar) - deca

Z

ZADA - vidi: Begzada, Šehzada i Dunjazada

ZAHIDA (ar) - pobožna, umerena, skromna
ZAHIRA (ar) - vidljiva, očita, jasna
ZAIDA (ar) - povećana, velika
ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) - koja ćesto spominje Boga, koja pamti
ZARIMA, ZAMIRA (ar) - srce, duša

ZARFIJA, ZARIFA (ar) - nežna, elegantna, ošroumna, dosetljiva
ZEHRA (ar) - žena svetla lica
ZEJNA (ar) - lepota, ukras

ZEJNEBA (ar) - strašivica; drvo lepog mirisa

ZEKIJA (ar) - bistra, oštroumna
ZINETA (ar) - nakit, ukras
ZIBA, ZIBIJA (ar) - lepa, divna, nagizdana

ZILHA, ZILHIDŽA (ar) - 12. mesec hidžretske godine
ZIKRA, ZIKRETA (ar) - sjecanje, uspomena
ZINETA (ar) - nakit, ukras, ornament

ZIZA - vidi: Aziza

ZLATA, ZLATIJA, ZLATKA - žensko vlastito ime

ZUBEJDA (ar) - neven, izbor, elita
ZUHRA (per) - Venera (zvezda)

ZULA, ZULEJHA, ZULEJKA, ZULKA - žensko vlastito ime

ZULKIDA (ar) - pripovedačica
ZUMRETA, ZUMRA, ZUMRUTA (ar) - smaragd

Enter content here

Enter content here

Enter content here

Enter supporting content here

IOG